Å kjøpe feriebolig i utlandet er en stor beslutning, med tanke på at det kan være relativt kostbart. Samtidig er det mange nordmenn som allerede eier én eller flere hytter i Norge – så kanskje er steget ikke så stort til å kjøpe en egen leilighet eller feriebolig i sørligere strøk?

Regn på hvor mye du vil bruke ferieboligen

Å regne på kostnad per effektivt bruksdøgn kan være en fornuftig måte å vurdere verdien av en feriebolig, det gjelder både hytte i Norge og feriebolig i utlandet. Hvis du har planer om å kjøpe leilighet i Spania, kan du altså begynne med å se på hvor store deler av året du vil ha mulighet å være i denne leiligheten.

Hvis du prioriterer å bruke ferieboligen i alle ferier og friperioder, kan det bli relativt mange dager i løpet av et år. Dessuten er det mange nordmenn som har mulighet å jobbe hjemmefra i perioder, noe som kan gjøre det mulig å forlenge opphold eller helt enkelt jobbe fra et annet land i perioder.

Hva med markedsbevegelser, renter og finansiering?

Eiendomsmarkedet i land som Spania kan være fremmed for de fleste nordmenn, derfor er det fornuftig å bruke meglere og andre fagpersoner som både kjenner det lokale markedet og nordmenns behov. Markedssituasjonen i ulike områder kan være vidt forskjellig basert på for eksempel fokus på turister eller ikke.

Dessuten er det lurt å bruke lokalkjente ressurser for å finne de beste løsningene når det gjelder finansiering av et boligkjøp i utlandet. Heldigvis er land som Spania relativt godt tilrettelagt når det gjelder finansiering, i og med at også flere norske banker tilbyr tjenester rettet mot norske kunder som ønsker å kjøpe en feriebolig i utlandet.

Hvis du bruker litt tid på en grundig vurdering av både behov, muligheter og finansiering, så er det mye mer sannsynlig at du gjør et godt kjøp.