Så snart en af dine kunder overskrider forfaldsdatoen på den faktura, du har udskrevet, har dy ret til at sende en rykker med vedlagt rykkergebyr til skyldneren.

Når en betaling udebliver på et produkt eller en service, du har leveret, kan det være til stor frustration og skabe mange problemer i en virksomhed.

Det gælder især for udeblevne betalinger på store ordre, som kan gå ind og direkte påvirke dit cashflow og derved din mulighed for at drive forretning.

Derfor er du naturligvis interesseret i at igangsætte en inkassoproces med rykkere, så snart en forfaldsdato overskrides.

Det kan dog være en besværlig proces, og der skal bruge mange arbejdstimer i administrationen på bl.a. at sende rykkere ud og holde øje med vigtige datoer. Dertil kræver det også en indsats at sætte sig ind i de mange regler, der er forbundet med fakturaer og inkasso.

Hvis inkassoprocessen ikke er noget, som du har stor erfaring med, eller hvis du ikke gider bruge betydelige ressourcer på at administrere diverse inkassoprocesser i din virksomhed, kan du i stedet vælge et få et professionelt inkassobureau til at klare arbejdet for dig.

Du kan læse mere om rykkere og rykkergebyrer på https://debito.dk/ordbog/rykkergebyr, hvor du også kan lære mere om, hvordan din virksomhed kan få gavn af at overlade inkassosagerne til professionelle.

Hvad er reglerne i forbindelse med rykkerskrivning?

Så snart en betalingsdato på en af dine fakturaer er overskredet, har du som sagt ret til at sende en rykker. På samme tid har du også mulighed for at vedlægge et rykkergebyr, som kan kompensere for den tid og den udgift, du har i forbindelse med rykkerskrivning.

På den måde er rykkerskrivning simpelt, men der er alligevel et sæt af regler, som det er nødvendigt at kende.

Når du sender rykkere, er det bl.a. helt afgørende, at du kender til §9b i renteloven.

Det er her, du finder de regler, du skal kende til, når du sendee rykkere, og det er her, du eksempelvis kan læse, at et rykkergebyr på maksimalt 100 kr. må pålægges hver rykker, mens det højst er tilladt at sende tre rykkere, hvis der er pålagt et gebyr.

Der er også regler om, hvor ofte du må sende rykkere ud til skyldnere i din virksomhed, når du pålægger et rykkergebyr.

I princippet må du sende alle de rykkere, du har lyst til, hvis en betaling udebliver, men hvis du vil pålægge gebyrer på dine rykkere, skal der være en periode på minimum ti dage mellem de rykkere, du sender.

Generelt kan de vigtigste regler om rykkerskrivning opsummere således:

  • Du må sende alle de rykkere, du vil, men hvis du pålægger rykkergebyr, må du maksimalt sende tre rykkere

  • Du kan højst pålægge et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker

  • Der skal være en periode på mindst 10 dage mellem dine rykkere med gebyr

Disse regler samt betalingsdatoer behøver du dog ikke selv holde styr på, da du kan få hele inkassoprocessen automatiseret med hjælp fra et professionelt inkassobureau.